Η Εταιρεία

To συνεργείο καθαρισμού Θεσσαλονίκης blue services Ε.Π.Ε είναι μία προσωπική εταιρία ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 1995 από τον Σαλούκα Παναγιώτη και το κύριο αντικείμενο της είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, διαμερισμάτων, γραφείων, πολυκατοικιών.

Το συνεργείο καθαρισμού Θεσσαλονίκης blue services ξεκίνησε αρχικά σαν τοπική επιχείρηση με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο νομό της Θεσσαλονίκης και σήμερα έχει επεκτείνει την εμβέλεια των δραστηριοτήτων της σε ολόκληρη τη Β. Ελλάδα. Έχοντας στο δυναμικό της μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων υπαλλήλων, τεχνικούς συμβούλους, επόπτες εργασίας, επιστημονικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό υποστήριξης, είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Το πελατολόγιο του συνεργείο καθαρισμού Θεσσαλονίκης blue services περιλαμβάνει δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Από το 1995, με σταθερά βήματα και με στόχο την άμεση ικανοποίηση του πελάτη που επιζητά την καλύτερη ποιότητα εργασιών, δημιουργήθηκε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη και δυναμική εταιρία στο χώρο παροχής ποιότητας υπηρεσιών επαγγελματικού καθαρισμού.
Αυτό που κάνει το συνεργείο καθαρισμού blue services να ξεχωρίζει είναι ότι επιτυγχάνει τους παρακάτω μετρήσιμους στόχους ποιότητας (Quality Objectives).

  • Επιδιώκει και εξασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

  • Εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και τις κοινοτικές οδηγίες.

  • Αναπτύσσει συνεχώς την τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριότητας της TUV CERT DIN EN ISO9000:2000

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, η εταιρία εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 9000:2000

Το συνεργείο καθαρισμού Θεσσαλονίκης blue services μεριμνά ώστε όλες οι εργασίες που αναλαμβάνει να διακρίνονται από υπευθυνότητα, συνέπεια και ποιότητα.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η υλοποίηση τους αποτελεί σημαντικό μέρος του τρόπου λειτουργίας της εταιρίας, αποδεικνύοντας στους πελάτες καθημερινά ότι επιθυμεί να συνεισφέρει και στη δική τους επιτυχημένη πορεία.