Κοινόχρηστα Πολυκατοικιών

OK organoseis koinoxriston

Αγαπητοί µας πελάτες, η εταιρεία “ΟΚ” Οργανώσεις Κοινοχρήστων µε κύριο στόχο να κάνει εύρυθμη και οµαλή την συµβίωση – συγκατοίκηση στις πολυκατοικίες, έχει αναλάβει µε πλήρη ευθύνη και αξιοπιστία και µε το πλέον κατάλληλο και έµπειρα εκπαιδευµένο προσωπικό, την οικονοµική διαχείριση της πολυκατοικίας σας.

Η εταιρεία µας είναι σε θέση να προσφέρει µια σειρά υπηρεσιών µε σκοπό την πλήρη κάλυψη των αναγκών διαχείρισης µιας πολυκατοικίας ή κτηρίου γραφείων:

* Έκδοση των λογαριασµών κοινοχρήστων.
* Είσπραξη των κοινοχρήστων πόρτα πόρτα σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες που αναφέρονται ευδιάκριτα στο ειδοποιητήριο κάθε ενοίκου.
* Πληρωµή των λογαριασµών µέσω e-banking, στο γραφείο της εταιρίας µας από τις 09:00 ως τις 18:00 και µε την χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς διαθέτουµε µηχάνηµα POS.
* Τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων µε δυνατότητα συνεχούς αναλυτικής ενηµέρωσης και ελέγχου του ταµείου.
* Ετήσιος απολογισµός πεπραγµένων µε έκδοση αναλυτικού ισολογισµού εσόδων και εξόδων και λογαριασµού ταµείου.
* Παρακολούθηση καθυστερηµένων οφειλών και ειδοποίηση οφειλετών για εξόφληση ή ρύθµιση αυτών.
* Δυνατότητα αναλυτικής ενηµέρωσης από την ηλεκτρονική µας διεύθυνση
* Καταγραφή ενδείξεων µετρητών θέρµανσης, όπου υπάρχει κεντρική θέρµανση.
moto