Δημόσιες Υπηρεσίες

Ι.Δ.ΕΚ.Ε - Κ.Ε.Ε - Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ
logo_text.png

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

http://kee.ideke.edu.gr


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ins.jpg

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ"
dimitra.jpg

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων


ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
yp.jpg

Ιδιωτικές Σχολές
Γυμνάσια & Λύκεια
Δημοτικά Σχολειά
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞHΣ
ya.jpg

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
tt.jpg