Τεχνίτες

Σε συνεργασία με την ομάδα τεχνικών παροχής υπηρεσιών του www.mastoras.gr και του συνεργείου καθαρισμού blue services σας δίνεται ή δυνατότητα να έχετε στη διάθεσή σας οποιονδήποτε.

Ειδικότητες: